Kjøregodtgjørelse og reiseregning.
Kjøregodtgjørelse og reiseregning.

Viktige dokumenter du må bruke ved kjøregodtgjørelse

 

Innen den 20. i hver måned skal alle ansatte levere inn kjørebok og reiseregningsskjema. Skjemaene finner du her.
Først laster du ned skjemaet under (excel-fil) til din lokale pc (bare klikk på lenken). Så fyller du ut din kjøring. Dette er din kjørebok.

Digital kjørebok for Horten kirkelige fellesråd (husk signering)

Reiseregning (husk signering)
Denne skal kun brukes til kvitteringer for reiser, ikke km godtgjørelse:

Skjemaer leveres enten personlig til kirkevergens kontor i Horten, sendes med post til Horten kirkelige fellesråd, Thoresens gt. 3, 3182 Horten, eller sendes innskannet til post@horten.kirken.no
 (bør nok være pålogger kirkedata for at denne lenken skal åpnes i outlook).

Følgende satser er gjeldende (oppdatert pr. 22.6.2018):

 

Bruk av egen bil
Kilometergodtgjørelse: kr 3,90 pr. km.
El-bil har samme sats.
Skattefri sats kr 3.50 og kr 0.40 er sakkepliktig del.
Bruk av tilhenger eller utstyr( bagasje i bilen (over 150 kg): kr 1,00 pr. km
Passasjertillegg: kr.1,00 pr. passasjer