Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse

Viktige dokumenter du må bruke ved kjøregodtgjørelse

 

Innen den 15. i hver måned skal alle ansatte levere inn kjørebok og reiseregningsskjema. Skjemaene finner du her.
Først laster du ned skjemaet under (excel-fil) til din lokale pc (bare klikk på lenken). Så fyller du ut din kjøring. Dette er din kjørebok.

Kjørebok for Horten kirkelige fellesråd

Når kjøreboka er ferdig utfylt overfører du tallene fra de ulike kolonnene til dette skjemaet: Reiseregning

Begge deler må printes ut og det må signeres av den ansatte på reiseregningsskjemaet. Dette leveres enten personlig til kirkevergens kontor i Horten, sendes med post til Horten kirkelige fellesråd, Thoresens gt. 3, 3182 Horten, eller sendes innskannet til 
Epost til Horten og Borre kirkekontor (bør nok være pålogger kirkedata for at denne lenken skal åpnes i outlook).

Følgende satser er gjeldende (oppdatert pr. 1.1.2015):

 

 

Bruk av egen bil
Inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,10 pr. km.
Over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,45 pr. km.
Bruk av tilhenger eller utstyr( bagasje i bilen (over 150 kg): kr 1,00 pr. km
Passasjertillegg: kr.1,00 pr. passasjer


Bruk av andre framkomstmidler
Snøscooter og ATV: kr 7,50 pr. km.
Båt med motor fra og med 50 hk: kr 7,30 pr. km.
EL-bil: kr 4,20 pr. km.
Andre fremkomstmidler: kr 1,75 pr. km.

For komplett regeleverk henvises til Hovedavtalen Del 2 (Statens reiseregulativ)