Våre kirkegårder.
Våre kirkegårder.

Priser og tjenester.
Stell og planter.

Her vil vi komme med løpende informasjon om hva som skjer på gravlunden våre. Vi jobber med et årshjul som inneholder faste gjøremål, dette vil vi legge ut her så fort det er klart. Utover det vil vi oppdatere denne siden så ofte som mulig og så fort det er nødvendig.
19. mars 2018:
Våren kommer: det er for tiden svært glatt alle steder. Vi strør og legger til rette der det skal være seremoni, men prøver å holde igjen på grusen utover det. Det er store mengder grus som er lagt ut i løpet av vinteren, og dette vil vi prøve å få tatt opp før 17. mai.

Horten kirkegård
Besøksadresse: Bekkegata 10, 3181 Horten
Området som Horten kirkegård og kapell ligger på tilhørte forsvaret som sto for driften av kirkegården fram til 1955. Selve kirkegården ble anlagt ca. 100 år tidligere, og tilhørte Borre prestegjeld til Horten ble eget prestegjeld i 1865.
Kapellet på Horten kirkegård ble oppført i 1939/40, og er tegnet av arkitekt Carl Berner fra Oslo. Kapellets langvegger og frontvegg er dekorert med heldekkende malerier utført av Per Vigeland.Kapellet ble renovert i 2003. Les mer.

 

Borre kirkegård:
Kirkegården ligger "rundt" Borre kirke som er en middelalderkirke. Her har det blitt gravlagt folk langt tilbake i historien. 
Kirkegården ble i sin tid utvidet med en forlengelse mot prestegården. I 1989 fikk kommunen godkjent regulering av 33,7 da. på vestsiden av veien ned til Steinbrygga. Opparbeidelsen av dette området har vært planlagt utført i tre trinn, hvorav to trinn er opparbeidet i 2002. 


Nykirke kirkegård: 
Kirkegården ligger i tilknytning til kirken, og har vært utvidet noe opp gjennom tidene uten at vi eksakt kan angi årstallet for utvidelsene.


 
Arbeidstid: 07.00 - 15.00
Spørsmål vedrørende gravstell, feste av grav el. - ta kontakt med kirkevergens kontor.
Telefon:  33 52 91 04
Telefaks: 33 52 91 01