Våre kirkegårder.
Våre kirkegårder.

Priser og tjenester.
Stell og planter.

Her vil vi komme med løpende informasjon om hva som skjer på gravlunden våre. Vi jobber med et årshjul som inneholder faste gjøremål, dette vil vi legge ut her så fort det er klart. Utover det vil vi oppdatere denne siden så ofte som mulig og så fort det er nødvendig.
4. februar 2019:
Det har kommet en del snø, vi ligger litt etter og rekker dessverre ikke å brøyte Borre gravlund i dag. Vi prioriterer og rydde snø for tining av graver som skal brukes denne uka. Når snøfallet avtar vil vi etterrydde og finpusse slik at det skal være lett tilgjengelig der hvor besøkende ferdes. Det vil ikke bli frest vekk snø inne på gravfeltene, det har vi dessverre ikke kapasitet til.

 

Her finner du informasjon om tjenester vi utfører på kirkegårdene:

Priser og tjenester.
Stell og planter.

 

 

Horten kirkegård
Besøksadresse: Bekkegata 10, 3181 Horten
Området som Horten kirkegård og kapell ligger på tilhørte forsvaret som sto for driften av kirkegården fram til 1955. Selve kirkegården ble anlagt ca. 100 år tidligere, og tilhørte Borre prestegjeld til Horten ble eget prestegjeld i 1865.
Kapellet på Horten kirkegård ble oppført i 1939/40, og er tegnet av arkitekt Carl Berner fra Oslo. Kapellets langvegger og frontvegg er dekorert med heldekkende malerier utført av Per Vigeland.Kapellet ble renovert i 2003. Les mer.

 

Borre kirkegård:
Kirkegården ligger "rundt" Borre kirke som er en middelalderkirke. Her har det blitt gravlagt folk langt tilbake i historien. 
Kirkegården ble i sin tid utvidet med en forlengelse mot prestegården. I 1989 fikk kommunen godkjent regulering av 33,7 da. på vestsiden av veien ned til Steinbrygga. Opparbeidelsen av dette området har vært planlagt utført i tre trinn, hvorav to trinn er opparbeidet i 2002. 


Nykirke kirkegård: 
Kirkegården ligger i tilknytning til kirken, og har vært utvidet noe opp gjennom tidene uten at vi eksakt kan angi årstallet for utvidelsene.


 
Arbeidstid: 07.00 - 15.00
Spørsmål vedrørende gravstell, feste av grav el. - ta kontakt med kirkevergens kontor.
Telefon:  33 52 91 04
Telefaks: 33 52 91 01