Horten menighets søndagsskole
Horten menighets søndagsskole

På Søndagsskolen er det sang/musikk, vi hører om Jesus og har noen aktiviteter.

Søndagskolen samles i kirkerommet ved starten av gudstjenesten og fortsetter i kjelleretasjen med bibelfortelling og aktiviteter. Passer for barn fra ca 3 år. Kirkekaffe i menighetssalen for alle etter gudstjenesten.

Her finner du semesterplanen for våren 2019. 

 

Familiegudstjenestene er spesielt tilrettelagt for barn. Både sanger/salmer og prekener er enklere i formen. Ofte deltar barn i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenestene.

Kontaktperson: Undervisningsleder Tonje Røgeberg, tlf. 33 52 91 15,
mail tr@horten.kirken.no