Horten menighets søndagsskole
Horten menighets søndagsskole

På Søndagsskolen er det sang/musikk, vi hører om Jesus og har noen aktiviteter.

To aldersgrupper:
1) 0-6 år
2) 7år +
De minste barna bør ha med en voksen.

Sentrumskirken, søndag kl.11 (Er med på første del av gudstjenesten, går samlet ned i kirkens underetasje)

Semesterprogram våren 2017

Familiegudstjenestene er spesielt tilrettelagt for barn. Både sanger/salmer og prekener er enklere i formen. Ofte deltar barn i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenestene.

Kontaktperson: Undervisningsleder Tonje Røgeberg, tlf. 33 52 91 15,
mail tr@horten.kirken.no