Horten menighets søndagsskole
Horten menighets søndagsskole

På Søndagsskolen er det sang/musikk, vi hører om Jesus og har noen aktiviteter.

Sentrumskirken, søndag kl.11. Søndagsskolebarna er med på første del av gudstjenesten, og går samlet ned i kirkens underetasje etter at vi har sunget søndagsskolesangen.

Semesterplan høsten 2017

 

Familiegudstjenestene er spesielt tilrettelagt for barn. Både sanger/salmer og prekener er enklere i formen. Ofte deltar barn i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenestene.

Kontaktperson: Undervisningsleder Tonje Røgeberg, tlf. 33 52 91 15,
mail tr@horten.kirken.no