Babysang og småbarnssang
Babysang og småbarnssang

Babysang: Aktivitet for babyer 0-1 år.
Småbarnsang: Sangaktivitet for barn 1-3 år.

Babysang
Aktivitet for babyer 0-1 år sammen med mamma eller pappa. På babysang lærer vi rim, regler og sanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. I tillegg til det musikalske er babysangen et fint møtested for hjemmeværende fedre og mødre hvor man kan prate, spise sammen, utveksle erfaringer og bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet. Babysangtilbudet er gratis.
Følg gjerne siden vår på Facebook: Babysang for Horten/Borre


Småbarnsang
Sangaktivitet for barn 1-3 år med foreldre. På småbarnsang lærer barna rim, regler og kristne barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis tilbud i regi av menigheten.

Barnet ditt har hørt stemmen din fra tidlig i svangerskapet. Den er kjent og trygg. Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle!
Velkommen! Kontaktperson for baby- og småbarnssang er Tonje Folkestad, trosopplaerer@horten.kirken.no


Sentrumskirken, Horten:


Babysang:
Vi møtes i kirkerommet i Sentrumskirken på mandager kl. 10:30 - 12:00. Vi synger, danser og hører musikk i ca. 30 minutter. Det serveres lunsj etter sangstunden. Vi deltar på en familiegudstjeneste i løpet av semesteret sammen med barn og foreldre fra småbarnssang.

Småbarnsang:
Vi møtes i kirkerommet i Sentrumskirken mandager kl. 17:30 - 19:00. Det er en halvtimes sangstund før vi spiser kveldsmat sammen og barna kan leke. Småbarnssang deltar på en familiegudstjeneste i løpet av semesteret sammen med babysanggruppa.
 

Oppstart høsten 2017: 28. august. Vi har babysang og småbarnssang hver mandag ut november.
Digital påmelding til babysang i Horten finner du her (klikk på linken): Påmelding til babysang Horten
Digital påmelding til småbarnssang i Horten finner du her (klikk på linken): Påmelding til småbarnssang

Borre menighetshus:
Babysang for barn fra 0-1 år på Borre menighetshus i Tveitenveien 18.Kl. 10:30 - 12:00. Vi spiser sammen etter sangen, det serveres lunsj og kaffe/te.

Oppstart høsten 2017: 6. september. Vi møtes hver onsdag ut november. NB: Felles babysang i Sentrumskirken 6. og 13. november pga. kurs og bispevisitas.


Digital påmelding for babysang finner du her (klikk på linken): Påmelding til babysang Borre menighetshus