Hyggetreff
Hyggetreff
Hyggetreff
Et treffsted for godt voksne. 
Programmet består av kåserier, ord for dagen, åresalg og servering.
Nykirke: 1. tirsdag i måneden 12.00-14.00
Sted: Nykirke bedehus.
Kontaktperson: Berit Meyer, tlf. 907 02 569

Åsgårdstrand: 3. tirsdag i måneden 12.00-14.00
Sted: Åsgårdstrand menighetshus
Kontaktperson: Karin Marøy , tlf. 33 08 10 72, og Thoralf Holt, tlf. 33 08 10 89/ 922 85 933

Borre: 4. tirsdag i måneden 12.00-14.00
Sted: Borre menighetshus
Kontaktperson:

Sentrumskirken: Horten menighetspleie inviterer til treff i menighetssalen onsdag hver 14.-dag kl. 11.30 - 13.30.
Kontaktperson: Arne T. Wisløff. Tlf. 33 04 87 61.