Sorggrupper
Sorggrupper
Sorggrupper

Sorg er en naturlig del av livet, men kan være tung å bære.

Det kan oppleves fysisk smertefull og medfører at livet og fremtiden kan føles meningsløs. Sorg er en jobb, og det kan oppleves som hardt arbeid å komme gjennom sorgprosessen.

Når man opplever sorg, kan det være godt å være alene. Men, det kan også være godt å dele sine tanker, sin sorg og smerte med andre mennesker. I Horten kommune har det gjennom mange år vært etablert sorggrupper. Hensikten med en slik gruppe er å skape et møtested for de som opplever sorg og at dette kan være en hjelp på veien videre. I en slik gruppe tar vi opp temaer som er aktuelle inn i en sorgsituasjon.

Hvis du/dere ønsker å være med i en slik gruppe, er det bare til å ta kontakt med:

Horten og Borre menighetskontor.

Diakon Anne Karine Jordsmyr Tlf: 33 52 91 16
epost: akj@horten.kirken.no

Det er ikke alle som vil føle det naturlig å delta i en sorggruppe. Har du behov for å snakke med noen, er vi tilgjengelig for en samtale på tomanns-hånd.

Prost Harald Bryne Tlf: 33 52 91 17
epost: hb@horten.kirken.no

Sokneprest Frode Magnar Andersen Tlf: 33 52 91 18
epost: fma@horten.kirken.no 

Sokneprest Nils Magnus Hovland Tlf: 33 52 91 20
e-post: nmh@horten.kirken.no

Sokneprest Carl Ove Fæster Tlf: 33 52 91 19
e-post: cof@horten.kirken.noDu kan lese mer om sorggrupper på denne linken: SORRGRUPPER