Misjonsprosjekt - Horten menighet
Misjonsprosjekt - Horten menighet
Misjonsprosjekt - Horten menighet
Ingenting er som et blikktak når det regner og vi skal ha gudstjeneste.
Horten menighet fortsetter sitt misjonsengasjement og har inngått ny avtale med NMS - denne gang med støtte til kirkebygging på Madagaskar.
Kirken på Madagaskar er i vekst og menigheten er med på å støtte menighetene i Den gassisk-lutherske kirken på Madagaskar med materialer slik at de kan bygge seg kirker. Menigheten skaffer noen av byggematerialene selv (egenandel), men får hjelp med enten bølgeblikk til taket, sement til gulvet eller vinduer.

Horten menighet har som mål å samle inn kr. 30.000 i året med markering av misjonsprosjektet på 2 gudstjenester, 4 ofringer og innsamling på søndagsskolen som vil ha fokus på misjonsprosjektet på sine samlinger. Søndag 15. juni på gudstjenesten i Sentrumskirken blir det markering med besøk fra NMS og den nye avtalen blir overlevert.
Prosjektbrosjyre

Her er noen fakta om prosjektet og kirken vi støtter:

DET NORSKE MISJONSSELSKAP FAKTABOKS
Land: MADAGASKAR

1. Navn : Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar, Fiangonana Loterana Malagasy, FLM.

2. Historikk.
· 1866: 2 misjonærer fra Det Norske Misjonsselskap går i land på øya.
· 1867: Den første dåp finner sted på Betafo (se kart) ,starten til lokal kirke.
· Arbeidet var konsentrert om: Forkynnelse, undervisning og helse/omsorg.
· 1888: To norsk – amerikanske kirker tok opp arbeid sør på øya.
· 1900: Den lutherske kirke i Frankrike samarbeider spes. innen undervisning.
· 1950: Den lutherske kirke på Madagaskar blir formelt konstituert med en synodal kirkeordning og valg av kirkepresident.
· 1978: Danmission starter samarbeid - spesielt i nord.
· 2009? : Samarbeid opprettes med The Basel Christian Church i Malaysia – for arbeid blant den kinesiske befolkning på øya.
· 2012: Nye avtaler mellom kirken og samarbeidspartnere fra ulike land blir inngått.

3. Oppbygging.
· Ca 6500 menigheter med sine leke menighetsledere.
· Ca 1500 prester som betjener prestegjeldene.
· 23 synoder (bispedømmer) inkl egen synode i Europa
· Ca 3 mill medlemmer

4. Virksomhet
· 6 regionale presteskoler og ett teologisk seminar, 17 regionale bibelskoler – for både menn og kvinner. I tillegg en bibel / fagutdanningssenter for bare kvinner.
· Avdeling for menighetsbygging og evangelisering – rettet mot ulike folkegrupper på øya.
· Egne avdelinger for arbeid rettet mot ulike aldersgrupper m.m
· Ca 320 grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler med egen lærerutdanning.
· 7 skoler for døve med egen fagutdanning og 4 blindeskoler med fagutdanning.
· 6 sykehus, ca 40 helseklinikker med oppsøkende og forebyggende virksomhet rettet mot mor/barn/helse og annet helsearbeid samt egen utdanning for sykepleiere.
· 2 jordbruksskoler med oppsøkende veiledningstjeneste.
· Eget trykkeri og kirken utgir blader for ulike aldersgrupper.

5. Spesielt.
· Innen den diakonale sektor har kirken ca 90 ”omsorgssentra” (toby) drevet av hyrdebevegelsen for mennesker med psykiske problemer og med fysiske handicap gjennom omsorg, omtanke og forbønn.

6. Samarbeidspartnere
· Det Norske Misjonsselskap, Norge ( www.nms.no)
· The American Lutheran Church, USA ( www.elca.org )
· Danmission , Danmark ( www.danmission.dk )
· Den lutherske kirke i Frankrike (L’Eglise Lutherienne de France) ( www.eelf.org )
· Basel Christian Church, Malaysia ( www.bccm.org.my)

7. Det Norske Misjonsselskaps samarbeid med FLM
· gjennom Budskap – økonomisk støtte til evangelisering,menighetsbygging,kirkebygg, trosopplæring for barn og ungdom, bibelskoler, presteskoler og teologisk høyskole.
· gjennom Bistand - økonomisk støtte til diakonalt arbeid i storby , blant barn, ungdom, spedalske, døve og blinde. Støtte til mor-barn/helse, landsbyutvikling
· gjennom Bygging – støtte til oppbygging av kirkens administrasjon, det kirkelige apparatet, eiendomsforvaltning m.m

8. FLMs samarbeid med andre utenfor landet
· Sender medarbeidere /misjonærer til den evangelisk -lutherske kirke i Kamerun, Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand og til øyene i Det Indiske Hav.
· Kirken har startet lutherske menigheter på Reunion, Mauritius, i Frankrike, i England og i Sveits.

9. FLMs deltakelse i ekumenisk arbeid.
· Medlem av Kirkenes Verdensråd ( www.wcc.org)
· Medlem av Det lutherske Verdensforbund ( www.lutheranworld.org),
· Medlem i Den All- Afrikanske kirkekonferanse ( www.aacc-ceta.org )

10. Kirkens ledelse.
Kirkepresident: dr. Rakoto Endor Modeste ( epost: drmodeste@yahoo.fr)
Gen.sekr Samoela Georges ( epost: samoela.bright@gmail.com

11. Andre nyttige linker / bakgrunnstoff.
- Nosy Malala – rundskriv fra NMS / Madagaskar (epost: aba@nms.no
- Øyvind Dahl : Merkverdige Madagaskar, Oslo 2012
- Jon E. Bakke : Madagaskar – et levende museum, Oslo 1994
- Vennskapsforeningen Madagaskar- Norge (www.madagaskar.no)
Febr 2013